Välkommen
REALgood AB
 Fastighetssystemet » Använda REAL

Använda REAL

Betalning

Tanken med REAL Fastighetssystemet är givetvis i första hand att förenkla din fastighets- och hyresadministration genom att framförallt spara tid. Med fastighetsadministration menar vi i första hand att sköta betalningsflödet på ett enkelt och smidigt sätt, men också att den dagliga administrationen gällande ut- och inflyttningar, kontraktsskrivning och underhåll ska bli så enkel som möjligt.brevbarareHyresadministration (ekonomiskt förvaltning)
REAL Fastighetssystemet är i första hand ett verktyg för den ekonomiska förvaltningen (hyresavisering). När du registrerat all grunddata trycker du ut dina fakturor eller avier med några snabba klick. Du kan välja:

 • Skriva ut på egen skrivare
 • Skicka ut via REAL:s printtjänst (EAS)
 • Skicka via e-post
 • Skicka e-faktura
 • Autogiro

Samtliga dessa val går att mixa ner på objektsnivå. 

Fastighetsadministration
Den dagliga verksamheten består oftast av att flytta ut eller in hyresgäster. I REAL finns flera funktioner som förenklar och snabbar upp dessa processer. Givetvis kan du skriva ut färdigifyllda kontrakt i vårt fastighetsförvaltningssystem, både REALs egna mallar eller Fastighetsägarnas dokument.  

felanmalan
Teknisk förvaltning

Med fastighetsadministration menar vi också viss teknisk förvaltning. Du kan i REALsystemet också hantera felanmälningar, underhåll och besiktningar.

Bostadsrätter
I REAL Fastighetssystemet kan du även hantera den som är specifikt för BRF-förvaltning. Det gäller i första hand:

 • Kontrolluppgifter till skatteverket vid försäljning
 • Försäljningshistorik vid medlemsbyte
 • Fondhantering
 • Avsättningar via andelstal
 • Kapitaltillskott
 • Panthavare 

PortalPortal
I REAL Fastighetssystemet finns möjligheter att öppna upp och presentera vissa uppgifter till dina kunder/hyresgäster.
Som hyresgäst eller medlem i en bostadrättsförening kan man exempelvis:

 • Skriva ut en borttappad avi
 • Uppdatera/redigera persondata
 • Se sina avgifter/hyror
 • Ta emot lokal info från dig som förvaltare

Som styrelsemedlem eller fastighetsägare dessutom:

 • Reskontrauppgifter/betalningar
 • Överlåtelser
 • Medlemslistor
 • Lägenhetsregister
 • Lägga upp egen data/information