REAL är just nu stängt för underhåll
Välkommen
REALgood AB
 Fastighetssystemet » Ekonomisk förvaltning

REAL fastighetssystemet

REAL Fastighetssystem är sedan 2008 ett helt och hållet webbaserat system som tar hand om din fastighetsekonomi. Detta oavsett om du förvaltar hyresrätter, kommersiella lokaler eller bostadsrättsföreningar. REAL Fastighetssystemet tar hand om din ekonomiska förvaltning och underlättar din fastighetsadministration.

 • Inga lokala installationer
 • Du kan logga på från vilken dator som helst
 • Plattformsoberoende, Mac eller PC har ingen betydelse
 • Slut på uppdateringar och backup
 • Maximal säkerhet
 • Fri från risker med disk- eller datorkrascher

  Kontakta oss – I REAL finner du lösningar för alla behov
  Läs mer om våra olika systemlösningar nedan och hitta det alternativ som passar perfekt för dina behov och önskemål. Vi har lösningar som passar både förvaltare av hyresrätter, lokaler eller BRF:er. Ta kontakt med oss för mer information kring REAL Fastighetssystem. 

Läs mer...

Avisering/Betalning

Hjärtat i den ekonomiska fastighetsförvaltningen är ju bland annat att kunna ta betalt på ett bra och effektivt sätt. 
Givetvis finns all den funktionalitet du behöver för denna administration i REAL Fastighetssystemet. 
Under "Läs mer" ser du i punktform de viktigaste funktionerna i vårt fastighetsförvaltningssystem:

 

Läs mer...

Beräkningsmodeller

Det finns en mängd olika möjligheter att beräkna sin hyra. Det vanligaste när det gäller hyresrätter är kanske att debitera månadshyra grundad på en årsbashyra. Under "Läs mer" kan du se några alternativ på beräkningsmodeller i REAL utifrån dina krav och önskemål.

 

Läs mer...

Tillägg

betalningMed tillägg menas debiteringar på avi/faktura som går utanför bashyran. Det kan vara allt från bredband, garageplatser och extra förråd till olika förbrukningar av exempelvis vatter eller el. Du kan lägga till hur många tillägg som helst. De kan ligga på hyresobjektet eller specifikt på gällande kontrakt. Nedan följer några exempel:

 • Tillägg på objekt
 • Tillägg på uthyrning
 • Beräknat tillägg
 • Indexbaserat tillägg

BRF

Att förvalta bostadsrättsföreningar för med sig en del specifik administration. Det kan gälla fondhanteringar,
kontrolluppgifter till skattemyndigheten vid försäljningar, debiteringar via andelstal, kapitaltillskott och försäljningshsitorik. Allt detta är samlat i en egen modul, kallad BRF-tillägg. Under "Läs mer"följer några exempel på specifik funktionalitet i denna modul:

Läs mer...

Övrigt

kontraktREAL Fastighetssystemet innehåller en bred funktionalitet. Både vad gäller grundplattformen och de tilläggsfunktioner som kan väljas till. Nedan följer någar av de viktigaste. När det gäller tilläggsmodulerna kan du läsa mer om den under rubriken: 
Fastighetssystemet/Översikt.

 • Hyresändring
 • Hyresändring simulering
 • Kontrakt/Kontraktförslag
 • Dokumenthantering
 • Bildarkiv
 • Andrahandshyresgäst
 • Egna debiteringsperioder
 • Automatisk förlängning
 • Bevakning av
  - förfallodag
  - kontraktsutgång
 • Filöverföring av lägenhe